Rabu, 27 Oktober 2010

Pola Keselarasan Vokal

Memandangkan bahasa Melayu semakin berkembang dan bersifat dinamik, penyelarasan sistem ejaan wajar dilakukan, dan telah dilaksanakan dengan diberi nama sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu. Sistem ini merupakan rentetan kepada usaha pemurnian sistem ejaan bahasa Melayu di negara.

Berbicara soal pola keselarasan huruf vokal, boleh didefinisikan sebagai keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata dasar. Pasangan dua suku kata tersebut merupakan pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dan huruf vokal pada suku kata akhir yang tertutup.

Dalam bahasa Melayu, terdapat enam bunyi vokal yang terhasil daripada alat artikulasi manusia. Huruf-huruf yang melambangkannya ialah a, e, e, i, o dan u. Keistimewaan yang terdapat dalam huruf vokal bahasa Melayu ialah pada huruf e. Huruf e juga membentuk dua jenis bunyi vokal, iaitu vokal e taling dan e pepet. Dahulunya, ketika Sistem Za’ba diguna pakai, vokal e taling ditandakan pada atas huruf e, iaitu é untuk membezakan antara vokal e taling dan e pepet.

Jadual Pola Keselarasan Huruf Vokal:Prinsip keselarasan huruf vokal:Analisis kata berimbuhan:Analisis suku kata:

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

mohon share nota...